0407614366
040 761 4366

Digitalisaation myötä yrityksillä on entistä paremmat mahdollisuudet ratkaista työnohjaukseen ja asiakastyytyväisyyteen liittyviä ongelmia. Älypuhelinten määrän räjähdysmäinen kasvu on luonut mahdollisuuden suoraviivaiseen viestintään työnjohdon ja liikkuvan työn tekijöiden välille.
Liikkuvalle työlle on aikojen saatossa kehitetty erilaisia menetelmiä työvuorojen laatimiseen ja jakeluun, sekä työtuntien kirjauksiin nopeasti vaihtuvissa kohteissa. Vielä joku aika sitten tämä edellytti esimerkiksi kirjautumista sähköpostiin työvuoroja tutkittaessa ja paperilistoille tehtyjä tuntikirjauksia kohteissa. Tietoja vietiin järjestelmästä toiseen manuaalisesti työaikaa kuluttaen ja virheitä korjaten. Kun työvuorosuunnittelu ja työaikakirjanpito on yhdistetty helppokäyttöiseen ja selkeään älypuhelinsovellukseen, yritykset saavat lukuisia etuja. Työntekijällä on työvuorot kätevästi suoraan puhelimessa, ja hän saa muuttuneesta työvuorosta välittömästi ilmoituksen, asiakas saa helposti vahvistuksia tehdyistä töistä, kustannuksia saadaan alemmaksi ja työnkuvaukset ovat nopeasti tekijöiden käytössä, muutamia mainitaksemme.

Työntekijä saa ilmoituksen työvuoron muutoksesta välittömästi puhelimeensa.

 

Tässä kolme keskeistä syytä siirtyä digitaalisen työvuorojen ohjauksen käyttöön.

1. Työn tuottavuus
Kun työvuorot kohdetietoineen näkyvät suoraan työntekijän puhelimella, ajan käyttö eri järjestelmien ja paperilistojen selaukseen poistuu. Esim. autoon unohdettua työnkuvausta ei tarvitse lähteä hakemaan, vaan se kulkee aina mukana.
Tuottavuuden kasvu edellyttää ainoastaan puhelimeen sovellusta, joka on helppokäyttöinen ja selkeä. Kun työntekijä tarvitsee työtään koskevia tietoja, ne ovat heti saatavilla.
Tieto kohteesta, aloitus- ja lopetusajoista sekä sijainnista ja työnkuvauksesta on saatavilla reaaliajassa. Hälytys myöhästymisistä estää virheitä ja unohduksia. Tiedon tehokas jakaminen vähentää myös aikaa, jolloin työntekijät soittelevat työnjohtajalle selvittääkseen eria asitoita, kuten missä oikeasti pitäisi olla.
Tässä kohdassa on hyvä muistaa, että ajan tasalla pidetty työntekijä on tyytyväisempi kuin se, joka joutuu selvittämään omia töitään eri lipuilta ja lapuilta. Hyvä, mutta tyytymätön työntekijä on useimmiten valmis vaihtamaan, jos ilmenee uusi mahdollisuus. Uusi mahdollisuus on joko toimiva järjestelmä tai uusi työpaikka. Huono työntekijä ei välitä, mutta miksi pitää häntä.

Tyhjät kohdat työvuorolistoissa saadaan täyttymään online-varausten kautta.

 

2.  Työaikakirjausten läpinäkyvyys
Asiakas soittaa tarkastaakseen kohteessa tehtyjä työaikoja. Aikaisemmin käytiin läpi paperilistoja, excel-taulukoita ja WhatsUp-viestejä, sitten tehtiin kooste asiakkaalle ja lähetettiin lista sähköpostilla. Nykyaikaa on lähettää tiedot suoraan työaikakirjanpidosta sähköisesti asiakkaalle, ilman hidasta käsityötä. Asiakas, joka saa jokaisesta tehdystä työvuorosta minuutilleen oikean tiedon nopeasti, on tyytyväinen asiakas. Omalla eDico-mobiilisovelluksella asiakas näkee tehdyt työtunnit jopa heti niiden kirjautuessa. Näin hän voi tutkia omia tietojaan heti, kun haluaa.
Työaikakirjanpidon merkitys riitatilanteissa on keskeinen. Kirjaukset ovat työnantajan vastuulla ja jos niitä ei ole tehty, yrittäjä on heikoilla – niin asiakkaan kuin työntekijänkin osalta. Uusi kustannustehokas teknologia vähentää stressiä merkittävästi, lisää tuottavuutta ja kaikkien motivaatiokin nousee.

3. Tulos paranee
Uusi teknologia parantaa yrityksen tulosta useista lähteistä. Unohdukset ja virheet vähenevät, paperittomuus on kustannustehokasta ja työnjohdon ajankäyttö keskittyy rutiinien sijaan ongelmien tehokkaaseen ratkaisuun. Työvuorotilanteeseen kytketty verkkokauppa vähentää tyhjiä työvuoroja. Kun työvuoroja jaetaan paperilistoilla, miten selvitään vaikkapa äkillisen sairaspoissaolon aiheuttamien muutosten viestinnässä ja vältetään mahdolliset virheet ja tappiot?
Nykyaikaiset työvuororatkaisut tuovat kiistattomasti lukuisia etuja. Kriittiset resurssit saadaan tehokkaampaan käyttöön, työtyytyväisyys nousee, asiakastyytyväisyys nousee ja tuntikirjausten läpinäkyvyys lisää luottamusta. Tämän seurauksena myös asiakas-ja työntekijävaihtuvuus laskevat. Sitoutunut asiakas ja työntekijä on aina voimavara.

 

Uusi teknologia mahdollistaa työvuorohallinnan kytkemisen myös muihin yrityksen toimintoihin ja tehokkuus ja tulos kasvavat. Verkossa tapahtuva lisämyynti kasvattaa myyntiä, laskutuksen tehokas hallinta laskee sitoutunutta pääomaa ja asiakasviestintä parantaa laatua ja tuo lisämyyntiä. Yritysjohdon on siis kannattavaa käyttää hetki kallista työaikaansa ja siirtää yrityksensä kehityksen kärkeen.

Sähköiset työvuorolistat mahdollistavat tehokkaan tyhjien aikojen myynnin myös verkkokaupassa. Online-varaus osaa tarjota vielä vapaana olevia aikoja, jolloin työvuorot tulevat täytetyksi mahdollisimman hyvin. Etunnin avulla online-varausjärjestelmä on todella helppo ja vaivaton toteuttaa.

Ota Etunti käyttöön ilmaiseksi!

Ota yhteyttä

Sosiaalinen media

Sijainti

  • Etunti - Digisten Oy Hämeentie 157 6. krs. H9 00560 Helsinki

Haluatko saada jatkossa vinkkejä liikkuvan työn tehostamiseen?

Tilaa vinkit suoraan sähköpostiisi.

Tilaa vinkit